Maak een afspraak
Maak een offerte
Mettertijd heeft de term "vrijwilligerswerk" een redelijk algemene betekenis gekregen bij het grote publiek, dat het zonder onderscheid associeert met alle mogelijke solidaire acties, al dan niet vrijwillig. WEP biedt uitsluitend projecten voor vrijwilligerswerk in het buitenland, en acht het bijgevolg noodzakelijk om daar de term "vrijwilligerswerk" op te plakken.

de projecten van wep

WEP biedt solidaire activiteiten in het buitenland aan, met een intercultureel karakter en voornamelijk in het sociale of ecologische domein. De projecten waar onze deelnemers terechtkomen, zijn geen vrijwilligerswerk in de reglementaire betekenis van het woord. WEP werkt al jarenlang samen met partners die actief zijn op het terrein binnen lokale gemeenschappen. Zo trachten ze steun te bieden en het intercultureel bewustzijn aan te wakkeren. Deze gemeenschappen zijn vaak vragende partij voor uitwisselingen, maar hebben uiteraard zelf de middelen niet om de buitenlandse bezoekers/vrijwilligers onderdak en eten te bieden, laat staan transport, een medische verzekering of elke andere mogelijke kost. Daarom bekostigt elke deelnemer van dergelijke projecten zelf zijn reis en verblijf. Deze gang van zaken kan ook verklaard worden door het feit dat geen bijzondere vaardigheden worden gevraagd, aangezien hier de culturele interactie en uitwisseling even belangrijk is als de informele steun ter plaatse.

WEP moet niet vergeleken worden met internationale ngo's die tussenkomen in nood- of crisissituaties. 

Ons doel is totaal verschillend. Onze aanpak maakt deel uit van een educatieve benadering. Ontdekken, helpen, delen, leren en begrijpen vormen de pijlers van onze filosofie. Onze deelnemers willen een land, cultuur, geschiedenis ontdekken. Ze worden zorgvuldig geselecteerd en zijn altijd gemotiveerd. Ze engageren zich om steun te bieden aan lokale projecten, met de middelen die zij hebben en op een informele maar toch ernstige manier. Dat kan gaan van lessen voor jongvolwassenen, spelletjes spelen met kinderen, sportactiviteiten of hulp bij huiswerk, handenarbeid of onderhoudswerk in instellingen, scholen of medische centra, tot gewoon aanwezig zijn en een luisterend oor bieden in bejaardentehuizen, acties voor de bescherming van het milieu of hulp in rehabilitatiecentra voor mishandelde dieren. En dat zonder ooit iets op te leggen en zonder te oordelen. Deze bescheiden en respectvolle aanpak betekent zowel geven als krijgen en leren. Het avontuur leidt tot een moment van delen, van gelijke tot gelijke, van ervaringen, waarden en mooie momenten. Zo leren onze vrijwilligers de wereld die hen omringt beter begrijpen en kunnen ze de veranderingen die ze willen zien, in gang zetten.

 

 

 

 

Het engagement van WEP ten opzichte van de partners en lokale bevolking

WEP heeft altijd al de volgende regels gehanteerd:

  • Elke kandidaat-vrijwilliger voor een sociaal project moet een beoordelingsgesprek afleggen. Onze deelnemers moeten zelfstandig, verantwoordelijk en proactief zijn. Ze moeten kunnen aantonen dat ze op een tastbare manier willen bijdragen aan de interculturele uitwisseling met de lokale gemeenschap.
  • Elke kandidaat-vrijwilliger moet een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen.
  • WEP legt een minimumduur van 2 weken op voor sociale projecten om te vermijden dat deelnemers zouden vertrekken met het oog op "voluntoerisme".
  • Wij verwachten van onze vrijwilligers dat ze zich aanpassen aan de lokale gewoontes en dat ze de gebruiken en tradities van de bezochte gemeenschap respecteren. Onze programma's voor vrijwilligerswerk zijn geen vakantie. Het zijn interculturele projecten met een sociaal doel.
  • Een deel van de deelnamekosten is bestemd voor de lokale gemeenschap (zie kostenverdeling hieronder).

Hoe wordt de financiële bijdrage van onze deelnemers besteed? 

"Waarom moet ik betalen om vrijwilligerswerk te mogen doen?"

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we gegevens verzameld van onze kantoren en van onze partners in de landen waar onze projecten voor vrijwilligerswerk plaatsvinden. Het gaat hier om een gemiddelde; voor bepaalde bestemmingen, soorten projecten en voortdurend veranderende noden zijn andere verdelingen mogelijk. De grafiek geeft echter een duidelijk beeld van de financiële bijdrage die je dergelijke projecten geeft.

 


1. Operationele kosten in het gastland: 66%
Logement, maaltijden, transfers, vervoer naar de projecten (indien van toepassing), lokale ondersteuning, personeelskosten, opleiding, oriëntatie, pedagogisch materiaal voor bepaalde projecten ...

2. Operationele kosten van de zendorganisatie (WEP): 21%
Promotie, rekrutering, selectie, voorbereiding, personeels- en kantoorkosten, opvolging, noodpermanentie ...

3. Donatie aan lokale projecten: 7%
De gift kan verscheidene vormen aannemen: een storting aan een lokale vereniging, hulp voor de bouw van infrastructuur voor de lokale gemeenschap ... 

4. Diverse taksen: 6%
Diverse taksen in het land van herkomst en het gastland.

 

Duur

De duur van de projecten kan variëren van 2 weken tot 6 maanden en in sommige gevallen nog langer. We raden altijd aan om je zo lang mogelijk in te zetten voor een project, zodat zowel jij als de lokale bevolking er het meeste baat bij hebben.


Hoe kies je een project voor vrijwilligerswerk?

Denk eerst aan wat je zelf kan bijbrengen. Heb je al ervaring? Ben je een handige Harry? Ben je een geboren entertainer? Of heb je eerder een moederinstinct? Ben je goed in een bepaalde sport en wil je die passie delen met enthousiaste kinderen? Bedenk daarna wat je vaardigheden zijn. Kan je in moeilijke omstandigheden werken (sociale moeilijkheden, warm en vochtig klimaat, fysieke arbeid …)? Tot slot kan je kiezen welke bestemming je het meeste aanspreekt, een cultuur die je intrigeert en waarin je volledig wil ondergedompeld worden. Maak van de gelegenheid gebruik om voor een unieke en minder bekende bestemming te kiezen.


Je statuut tijdens je verblijf in het buitenland

Je verblijft in het land met een toeristenvisum (en geen vrijwilligersvisum). Je hebt dus niet het statuut van vrijwilliger, stagiair, student of werkende. Je bekomt het toeristenvisum voor je vertrek of op het moment van aankomst. WEP brengt je op de hoogte van de vereiste formaliteiten indien van toepassing.


Vrije tijd

Zich inzetten voor een project voor vrijwilligerswerk houdt niemand tegen om ook enkele toeristische activiteiten te doen tijdens de vrije momenten. Onze partners ter plaatse bieden er vaak zelf aan. Bovendien is de kans dat je in een toeristisch gebied verblijft erg groot (toerisme is vaak een essentiële bron van inkomsten voor een kansarme bevolking). Maak gebruik van de voorzieningen maar kies je activiteiten bewust. Denk aan de ecologische of sociale impact van je keuzes en win vooraf inlichtingen in (bij meerdere bronnen). Wees behoedzaam voor activiteiten met dieren. Vermijd toeristische attracties als een ritje op de rug van een olifant, zwemmen met dolfijnen, leeuwen knuffelen … 

Dit soort activiteiten gaat vaak ten koste van de dieren, die vaak vermoeid zijn of in sommige gevallen zelfs mishandeld worden. Daarom vragen wij je om hier niet aan mee te doen, ook al stelt de partner ter plaatse het voor. Toch moet je niet te snel oordelen: vergeet niet dat je in een ander land en andere cultuur vertoeft, waar ze niet vertrouwd zijn met ons niveau van comfort of onze sociale zekerheid. De prioriteiten liggen ongetwijfeld anders dan bij ons. Om economische en culturele redenen kan dierenwelzijn veel lager op de agenda terechtkomen. Dat vraagt tijd maar ook veel sensibilisering. Niet meedoen aan dit soort activiteiten kan een eerste stap zijn, en stemt hen mogelijk tot nadenken. Hou dat in het achterhoofd, maar nogmaals, toon altijd respect!

Ontdek hier al onze projecten voor vrijwilligerswerk

 

 

nl 0 0 wep.be Voeg minstens 1 programma toe om de tool te gebruiken Programma toegevoegd aan de vergelijkingstool Je kan maximum 3 programma's vergelijken. Om er een toe te voegen, moet je eerst een programma verwijderen Je hebt dit programma al toegevoegd aan de vergelijkingstool Meer lezen Minder lezen