Maak een afspraak
Maak een offerte

 

Garantie CoVid19

✔ Bijstand en ondersteuning in geval van repatriëring door overmacht.
✔ Volledige terugbetaling indien het programma geannuleerd wordt door WEP omwille van een overmachtssituatie.
✔ Medische dekking in geval van een pandemie.


FLEX-schoolprogramma

Hieronder vind je de meest gestelde vragen voor dit soort verblijf

Hoe vroeger, hoe beter ! De voorbereiding op een schoolprogramma neemt veel tijd in beslag en je begint er dus best op tijd aan : infosessie, inschrijving, selectie-interview, vervolledigen van jouw dossier, plaatsing, oriëntatie... Bovendien is het aantal plaatsen per land beperkt !

Gastgezinnen komen uit alle lagen van de bevolking. Sommige families richten zich spontaan tot onze lokale coördinatoren omdat zij het concept van een uitwisselingsprogramma al kennen of omdat zij al eerder jongeren in huis hebben genomen en deze ervaring opnieuw wensen te beleven. De meerderheid van de gezinnen daarentegen, dienen wij via ons netwerk te zoeken. De lokale coördinatoren gaan actief op zoek binnen een ruime kennissenkring (via sportclubs, de school, de kerk, hun werkomgeving...). Deze potentiële gezinnen worden thuis bezocht en geïnterviewd om hun motivatie en de overeenstemming van hun profiel met het programmaconcept  te achterhalen.

Ja, jouw schoolresultaten moeten goed zijn… maar jouw houding als student is minstens even belangrijk ! De scholen verwachten van jou dat je een gezonde studie-ijver hebt en dat jij als schoolvoorbeeld fungeert voor de autochtone studenten. Je wordt immers beschouwd als ambassadeur en voorbeeld van jouw land.

Je wordt tijdens je verblijf opgevolgd door een lokale coördinator. Deze coördinator kan je bereiken in geval van nood of wanneer je vragen hebt, hij helpt je en is je vertrouwenspersoon. Het WEP kantoor in België blijft uiteraard ook permanent ter beschikking (email, telefoon, noodlijn 24/24…).

Ja, dat kan. Ongeveer 17% van de kandidaten worden niet weerhouden na het selectieproces. We spreken niet over een weigering maar eerder over een heroriëntatie. Een schoolprogramma is erg veeleisend en wanneer wij van mening zijn dat jouw verwachtingen niet overeenstemmen met het specifieke concept van een schoolprogramma, kijken wij samen met jou naar een programma dat meer afgestemd is op jouw wensen. Dit kan bijvoorbeeld een programma zijn waar er meer keuzemogelijkheden zijn, meer mogelijkheden tot reizen, meer vrijheid …

Ja, hoe jonger je bent (minimum 15 jaar), hoe gemakkelijker het wordt om een school en een gastfamilie voor je te vinden. Je hebt enkel toestemming nodig van de schooldirectie in je Vlaamse school.

Neen, waar je ook naar toe gaat en zelfs al verblijf je op minder dan 100km van je ouders ! Het is een integratieprogramma en je mag tijdens jouw verblijf niet terugkeren.

Het zou kunnen dat een school of een gastgezin beslissen om verschillende uitwisselingsstudenten van verschillende landen te ontvangen. Weet dat je nooit samen met een andere Nederlandstalige student in hetzelfde gezin geplaatst zal worden .

Neen, dit hangt af van de startdatum van de lessen in de school waar jij naar toe gaat. Meestal vertrek je enkele dagen voor de eerste schooldag.

Neen, het schoolprogramma is een individueel programma. Je mag uiteraard hetzelfde jaar inschrijven maar de dossiers zullen apart behandeld worden. Wij kunnen trouwens nooit garanderen dat broers en/of zussen in dezelfde regio zullen geplaatst worden.

Nee, tijdens een schoolprogramma kan en mag je niet werken. Je hebt hier geen toestemming voor.

Neen, dezelfde regels gelden als bij een klassiek schoolprogramma.

Het vinden en selecteren van een geschikt gastgezin vraagt tijd. Bovendien moeten alle formaliteiten met de lokale school in orde gebracht worden. Gastgezinnen en scholen doen dit op eigen initiatief, daarom moeten wij ons aanpassen aan hun planning, bezigheden, specifieke vragen of wensen. Het merendeel van onze deelnemers kent zijn gastgezin ongeveer 1 à 3 maanden voor het vertrek. Sommigen moeten jammer genoeg wachten tot enkele dagen voor het vertrek. Dit kan frustrerend zijn, maar weet dat dit heel normaal is binnen het kader van een uitwisselingsprogramma.

Ja, er bestaat een grote kans dat er in jouw school nog andere internationale studenten zijn. Deze kunnen uit alle hoeken van de wereld afkomstig zijn. Ook jouw gastgezin kan ervoor kiezen om meerdere uitwisselingsstudenten te ontvangen. Weet dat je nooit samen met een andere Nederlandstalige student geplaatst zal worden.

Bij het Klassiek schoolprogramma zoeken we eerst een gezin en heb je geen enkele keuze wat de regio of het aanbod van de school betreft. Omdat het FLEX-schoolprogramma een flexibel programma is, waarbij jouw plaatsing afhankelijk is van jouw specifieke keuze (het kan gaan om de keuze van een regio, het lessenpakket, een bepaalde sport op school of omdat je ouder bent), moet je het volledige inschrijvingsgeld in de school betalen. Het gaat dus niet meer om een Klassiek schoolprogramma waar de schooldirectie je vrijwillig ontvangt maar het betreft een volwaardige inschrijving in een school(district) die in de mate van het mogelijke beantwoordt aan jouw wensen. Daarnaast ontvangen ook de gastgezinnen een financiële tegemoetkoming aangezien die in een beperkte perimeter rond de school gezocht dienen te worden. De kost van de school en het gastgezin, maken het programma dus duurder!


FLEX-schoolprogramma

Hieronder vind je de meest gestelde vragen voor dit soort verblijf

Hoe vroeger, hoe beter ! De voorbereiding op een schoolprogramma neemt veel tijd in beslag en je begint er dus best op tijd aan : infosessie, inschrijving, selectie-interview, vervolledigen van jouw dossier, plaatsing, oriëntatie... Bovendien is het aantal plaatsen per land beperkt !

Gastgezinnen komen uit alle lagen van de bevolking. Sommige families richten zich spontaan tot onze lokale coördinatoren omdat zij het concept van een uitwisselingsprogramma al kennen of omdat zij al eerder jongeren in huis hebben genomen en deze ervaring opnieuw wensen te beleven. De meerderheid van de gezinnen daarentegen, dienen wij via ons netwerk te zoeken. De lokale coördinatoren gaan actief op zoek binnen een ruime kennissenkring (via sportclubs, de school, de kerk, hun werkomgeving...). Deze potentiële gezinnen worden thuis bezocht en geïnterviewd om hun motivatie en de overeenstemming van hun profiel met het programmaconcept  te achterhalen.

Ja, jouw schoolresultaten moeten goed zijn… maar jouw houding als student is minstens even belangrijk ! De scholen verwachten van jou dat je een gezonde studie-ijver hebt en dat jij als schoolvoorbeeld fungeert voor de autochtone studenten. Je wordt immers beschouwd als ambassadeur en voorbeeld van jouw land.

Je wordt tijdens je verblijf opgevolgd door een lokale coördinator. Deze coördinator kan je bereiken in geval van nood of wanneer je vragen hebt, hij helpt je en is je vertrouwenspersoon. Het WEP kantoor in België blijft uiteraard ook permanent ter beschikking (email, telefoon, noodlijn 24/24…).

Ja, dat kan. Ongeveer 17% van de kandidaten worden niet weerhouden na het selectieproces. We spreken niet over een weigering maar eerder over een heroriëntatie. Een schoolprogramma is erg veeleisend en wanneer wij van mening zijn dat jouw verwachtingen niet overeenstemmen met het specifieke concept van een schoolprogramma, kijken wij samen met jou naar een programma dat meer afgestemd is op jouw wensen. Dit kan bijvoorbeeld een programma zijn waar er meer keuzemogelijkheden zijn, meer mogelijkheden tot reizen, meer vrijheid …

Ja, hoe jonger je bent (minimum 15 jaar), hoe gemakkelijker het wordt om een school en een gastfamilie voor je te vinden. Je hebt enkel toestemming nodig van de schooldirectie in je Vlaamse school.

Neen, waar je ook naar toe gaat en zelfs al verblijf je op minder dan 100km van je ouders ! Het is een integratieprogramma en je mag tijdens jouw verblijf niet terugkeren.

Het zou kunnen dat een school of een gastgezin beslissen om verschillende uitwisselingsstudenten van verschillende landen te ontvangen. Weet dat je nooit samen met een andere Nederlandstalige student in hetzelfde gezin geplaatst zal worden .

Neen, dit hangt af van de startdatum van de lessen in de school waar jij naar toe gaat. Meestal vertrek je enkele dagen voor de eerste schooldag.

Neen, het schoolprogramma is een individueel programma. Je mag uiteraard hetzelfde jaar inschrijven maar de dossiers zullen apart behandeld worden. Wij kunnen trouwens nooit garanderen dat broers en/of zussen in dezelfde regio zullen geplaatst worden.

Nee, tijdens een schoolprogramma kan en mag je niet werken. Je hebt hier geen toestemming voor.

Neen, dezelfde regels gelden als bij een klassiek schoolprogramma.

Het vinden en selecteren van een geschikt gastgezin vraagt tijd. Bovendien moeten alle formaliteiten met de lokale school in orde gebracht worden. Gastgezinnen en scholen doen dit op eigen initiatief, daarom moeten wij ons aanpassen aan hun planning, bezigheden, specifieke vragen of wensen. Het merendeel van onze deelnemers kent zijn gastgezin ongeveer 1 à 3 maanden voor het vertrek. Sommigen moeten jammer genoeg wachten tot enkele dagen voor het vertrek. Dit kan frustrerend zijn, maar weet dat dit heel normaal is binnen het kader van een uitwisselingsprogramma.

Ja, er bestaat een grote kans dat er in jouw school nog andere internationale studenten zijn. Deze kunnen uit alle hoeken van de wereld afkomstig zijn. Ook jouw gastgezin kan ervoor kiezen om meerdere uitwisselingsstudenten te ontvangen. Weet dat je nooit samen met een andere Nederlandstalige student geplaatst zal worden.

Bij het Klassiek schoolprogramma zoeken we eerst een gezin en heb je geen enkele keuze wat de regio of het aanbod van de school betreft. Omdat het FLEX-schoolprogramma een flexibel programma is, waarbij jouw plaatsing afhankelijk is van jouw specifieke keuze (het kan gaan om de keuze van een regio, het lessenpakket, een bepaalde sport op school of omdat je ouder bent), moet je het volledige inschrijvingsgeld in de school betalen. Het gaat dus niet meer om een Klassiek schoolprogramma waar de schooldirectie je vrijwillig ontvangt maar het betreft een volwaardige inschrijving in een school(district) die in de mate van het mogelijke beantwoordt aan jouw wensen. Daarnaast ontvangen ook de gastgezinnen een financiële tegemoetkoming aangezien die in een beperkte perimeter rond de school gezocht dienen te worden. De kost van de school en het gastgezin, maken het programma dus duurder!

nl 0 1 wep.be Voeg minstens 1 programma toe om de tool te gebruiken Programma toegevoegd aan de vergelijkingstool Je kan maximum 3 programma's vergelijken. Om er een toe te voegen, moet je eerst een programma verwijderen Je hebt dit programma al toegevoegd aan de vergelijkingstool Meer lezen Minder lezen